Verzekering Sportongevallen

Alle speelsters en spelers zijn verzekerd via VolleyVlaanderen (Vlaamse Volleybalbond). Ethias is de verzekeringsmaatschappij. De ervaring leert dat de afhandeling van dossiers vlot en correct gebeurt. Dit document beschrijft de manier van werken bij BOW en geeft achtergrond bij de procedure.

Uitgebreidere informatie over de polis vind je hier terug.

Wat te doen bij een ongeval?

Registratie van het ongeval gebeurt via de Ethias web site (extranet). De clubsecretaris heeft toegang tot de Ethias website om online sportongevallen te registreren. 

Aangifteformulier

Het aangifteformulier is online beschikbaar.

Blanco exemplaren zijn beschikbaar achteraan in de spelersmappen van de ploegen of in de witte spelerskaft van de club in de bovenste la van het EHBO-lokaal in de Ymeria.

De papieren versie van dit aangifteformulier dient ingevuld aan de secretaris bezorgd te worden. Om sneller te werk te gaan, is het okee om een electronische versie (bvb. ingescand) van het document per mail over te maken.

Toelichting bij de inhoud van het aangifteformulier:

Kwetsuren opgelopen tijdens wedstrijden

Alle kwetsuren die tijdens wedstrijden opgelopen worden moeten (na de wedstrijd) genoteerd worden op het officiële wedstrijdblad. Het wedstrijdblad staaft dat een kwetsuur opgelopen werd tijdens een officiële volleybalwedstrijd. 

De taak van de ploegverantwoordelijke

Het slachtoffer

Voor te leggen schadebewijsstukken :

Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van :

De verzekeringsmakelaar (Ethias)

Ethias – Sportongevallen – volleybal

Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

011/28.21.21

info.verzekering@ethias.be

De clubsecretaris

Na registratie van het schadedossier wordt alles rechtstreeks tussen speler/speelster en Ethias (per mail en per post) afgewikkeld.